Sfintele Taine

Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos și încredințate Sfintei Sale Biserici, fiind mijloace de împărtășire a harului   nevăzut al Sfântului Duh, scopul lor fiind mijloace de sfințire și ajutătoare la mântuirea credincioșilor.

1. Botezul – este Taina prin care omul, prin intreita cufundare în apă și prin rostirea formulei botezului de către săvârșitor, intră în starea harică, curățîndu-se de păcatul strămoșesc și devenind membru al Bisericii. Această Taină a fost instituită de Domnul Iisus Hristos înainte de Înălțarea Sa la Cer, prin îndemnul Său către Sf. Apostoli: ´Mergând, învățați toate neamurile, botezandu-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!´ (Matei 28,19)

2. Mirungerea – este Taina prin care noul botezat, îndată după Botez, primește harul Duhului Sfânt, spre a se întări și spori în noua viață dobândită prin Botez. ´Iar Cel Care ne întărește pe noi…și ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a și pecetluit pe noi´(II Corinteni 1, 21-22).

3. Impărtășania (Sf. Euharistie – Grijania) – este Taina prin care, sub forma pâinii și a vinului, creștinul se împărtășește cu Însuși Trupul și Sângele Domnului, prezente în mod real prin prefacerea elementelor la jertfa euharistică din cadrul Sfintei Liturghi. Această Taină a fost instituită de Mântuitorul la Cină cea de Taină, atunci când, luând pâinea a zis: ´Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu…,´ apoi luând paharul și mulțumind, a zis: ´Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu al legii celei noi… ´ (Matei 26, 26-28).

4. Mărturisirea (Spovedania) – este Taina prin care creștinul, căindu-se de păcatele săvârșite și mărturisindu-le înaintea lui Dumnezeu în prezența duhovnicului, primește de la Dumnezeu, prin dezlegarea preotului, iertarea și dezlegarea de păcate. Această sfântă Taină reprezintă promisiunea făcută de Iisus Hristos, Apostolilor Săi: ´Oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în Cer și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în Cer´(Matei 18,18), iar după Învierea Sa a fost instaurată că Taină prin cuvintele: ´Luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele se vor ierta lor; și cărora le veți ține vor fi ținute´(Ioan 20, 22-23)

5. Maslu -este acea Taină în care, prin rugăciunile preoților și prin ungerea cu untdelemn sfințit, se împărtășește creștinilor bolnavi harul vindecării de bolile sufletești și trupești, precum și iertarea de păcate (fără să înlocuiască Spovedania). Practicarea obișnuită a acestei Taine este arătată în Epistola sobornicească a Sf. Ap. Iacob 5, 14-15: ´De este cineva bolnav între voi, să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru dânsul, ungându-l cu untdelemn întru numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav…și se vor ierta lui.´

6. Cununia (Nunta) – este Taina prin care un bărbat și o femeie, care s-au hotărât liber să trăiască împreună, primesc prin rugăciunile preotului harul divin care sfințește legătură lor. Familia a fost întemeiată de Dumnezeu în Rai: ´Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el´. Prin prezența Mântuitorului la nuntă din Cana Galileei, Iisus binecuvîntează această unire tainică dintre femeie și bărbat, cei doi miri devenind una.

7. Preotia (Hirotonia) – este Taina în care , prin punerea mâinilor episcopului și prin rugăciune, harul divin se pogoară asupra unui candidat, sfințindu-l și așezându-l într-o treaptă a ierarhiei bisericești. Instituirea Tainei a fost făcută de Mântuitorul după Învierea Sa din morți: ´Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, și Eu vă trimit pe voi´(Ioan 20, 21-23).

Sursa: Arhid. Prof. Dr. Ioan Zagrean, Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Dogmatica ortodoxa. Manual pentru seminariile teologice, Editura Renasterea, Cluj-Napoca, pp 49-53