Biserica Creștină

  • a luat naștere la praznicul Cincizecimii, când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Sfinților Apostoli sub forma limbilor de foc. 
“Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.” (Ioan 15:26) "Iar cand a sosit ziua Cincizecimii,[...]s-au umplut toti de Duhul Sfant” (Fapte 2:1-13)

“Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.” (Ioan 15:26)

„Iar cand a sosit ziua Cincizecimii,[…] s-au umplut toti de Duhul Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi, precum le dadea lor Duhul a grai.” (Fapte 2, 1-13)

Biserica Ortodoxă

  • păstrează, de atunci și până în prezent, ceea ce Iisus Hristos a predicat, Apostolii au propovăduit și Sfinții Părinți au trăit, împletind Sfânta Tradiție și viețuirea în Biserică, cu Sfânta Scriptură.

Biserica este Trupul lui Hristos

  • și noi toți, cei botezați în numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt,  suntem mădularele vii ale acestui Trup, fiind purtători de Dumnezeu.
“Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine.Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.” Ioan. 15:4-5

“Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine.
Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.”
Ioan. 15:4-5

Hristos se dăruiește nouă, creștinilor, în modul cel mai puternic prin Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie, Taina Tainelor, pentru iertarea păcatelor, sfințirea și viața de veci a noastră și a tuturor celor ce Îl primim pe Stăpânul Cel de oameni iubitor. 

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea.” Ioan 3:16-17

Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.” Matei. 11:28